Om

Vår affärsidé

Sesam Lås & Larm affärsidé är att marknadsföra, försälja och installera säkerhetsprodukter såsom nycklar, lås, kassaskåp och larm, samt utbilda i säkerhetsfrågor. Allt enligt föreskrivna standards och krav från kunder, myndigheter & branschförbund. Kunderna är allt från privatkunder, företag, försäkringsbolag till stat och kommun.

Vår vision och vår strategi

Vår vision är att behålla och stärka den position vi har idag på marknaden. För att nå visionen har vi följande strategi:

 • Genom att stå för hög kvalitet, god support och ett långsiktigt tänkande, skapa långsiktiga affärsrelationer.
 • Att stå för hög kompetens inom nätverksbaserade säkerhets- lösningar, detta för att tydligt positionera oss som ett komplett säkerhetsföretag.
 • En grundläggande princip skall dock alltid vara att tillväxt ska ske under krav på fortsatt hög nivå på kvalitet och miljötänkande.

Våra tekniker innehar ett flertal behörigheter och licenser enligt nedan.

 • Auktoriserad låsmästare (fem låsmästare med mästarbrev). Flertalet av våra låssmeder innehar gesällbrev
 • Medlem i Sveriges Låssmedsmästare Riksförbund (SLR-auktoriserade)
 • SBSC-certifierad för anläggning av inbrottslarm, klass 1-2
 • Certifierade avseende heta arbeten, svetsning etc
 • Utbildning och tillstånd att arbeta med asbest
 • Certifierade värdeförvaringstekniker för arbeten i certifierade värdeförvaringsenheter
 • ASSA säkerhetscenter
 • Solid säkerhetscenter
 • Timelox partner
 • Installationspartner till Dorma
 • Licenser för arbete med samtliga nyckelfabrikat
 • Har Polismyndighetens tillstånd att centralansluta inbrottslarm
 • Personal sakkunnig enligt RUS 210