Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilmer förstärker glasets motstånd mot inbrottsförsök och vandalism.

Var bör man installera säkerhetsfilm?

  • på ytor där människor kan komma i kontakt med glas eller där det finns risk för glassplitter vid en incident
  • Där glassplitter kan förstöra produkter och IT-utrustning
  • På glasytor som kan vara utsatta för vandalism eller intrång
  • På glastak där det finns risk för nedfallande glassplitter

sfilm