Lås och beslag

Installation

Nokas låsteknik representerar alla välkända låsfabrikat. Våra licensavtal med tillverkarna ger oss tillgång till nyheter och möjlighet att följa utvecklingen på produktsidan. Det är inte heller vem som helst som får detta förtroende. Vi uppfyller låsindustrins högt ställda krav.

Mekaniska lås och tillbehör är fortfarande grunden i säkerhetssystemen. Låssystem kan anpassas efter varje objekts förutsättningar och de finns i olika säkerhetsnivåer.

Motorlås och ellås ger en ännu högre säkerhet och kan med fördel integreras med passersystem och larm.

Skyddsklasser gällande lås enligt SSF 200